Roxana
 
Rastline:
zelo robustne z visoko rodnostjo, odporne na zimsko pozebo

Plodovi:
zelo privlačni, veliki in izenačeni, dolge koničaste oblike, svetlo rdeče barve.

Zaradi visokega pridelka je sorta komercialno zelo privlačna.

Zgodnost:
srednje pozna sorta

Primerna tudi za gojenje v vrečah. Odlična za poletno pridelavo

Pomembne prednosti:
sorta dosega zelo visok pridelek, plodovi so zelo lepi in izenačeni. Sorta je

tolerantna na najpogostejše koreninske bolezni, oidij in Xantomonas

Šibkost:
manj odporna na Collectotrichum

Pridelovalno območje:
primerna za celinsko območje

Trg:
primerna za veleprodajo


Nazaj ...